Punkt pobrań krwi Warszawa

Pobieramy krew do badań z działu:
hematologii
analityki
biochemii
immunochemii
koagulologii
serologii grup krwi
bakteriologii
Odbiór wyników w dniu pobrania krwi w godz. 14:00-20:00